Een verdomd goede onderneming

Ondernemingen moeten zich aanpassen aan de menselijke natuur

Als ondernemingen zich zouden aanpassen aan de menselijke natuur, zou er meer intrinsieke motivatie, betere onderlinge samenwerking en het volledig benutten van het potentieel van het individu ontstaan. Waarom werken bedrijven nog steeds als machines waarbij de werknemer slechts een klein radertje in het wiel is? En wat is het probleem met functiebeschrijvingen en Human Resource management?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *